1.5 Degree Lifestyles

Ta reda på ditt koldioxidavtryck, lär dig att minska det och medverka till forskning om klimatförändringen.

Vad är koldioxidavtryck?

Vad är koldioxidavtryck?

Ett koldioxidavtryck är en beräkning av den totala uppsättningen av utsläpp av växthusgaser (GHG) som orsakas av en person. Detta frågeformulär är en del av projektet som heter 1,5-graders kompatibelt liv under de nordiska förhållandena: attityder, livsstil och koldioxidavtryck, finansierad av det isländska forskningscentret (RANNIS). Den insamlade informationen kommer endast att användas i icke-vinstdrivande akademisk forskning och kommer inte att säljas eller överlämnas för andra syften.

Hur funkar det?

Fyll i undersökningen

Fyll i undersökningen

Fyll i frågeformulär och ta reda på ditt koldioxidavtryck. Jämför ditt resultat med andras och dela ditt koldioxidavtryck på facebook om du vill.

Lär dig mer om ditt koldioxidavtryck

Lär dig mer om ditt koldioxidavtryck

Ta reda på våra förslag för att minska ditt personliga koldioxidavtryck!

Ta del i nästa studiefas

Ta del i nästa studiefas

Om du vill kan du också delta i vår mer detaljerad andra frågeformulär i framtiden, medverka till vetenskaplig forskning och lär dig ännu mer om ditt koldioxidavtryck!

Vad kommer härnäst? Nästa fas av forskningen

Vad kommer härnäst? Nästa fas av forskningen

Vårt nästa frågeformulär kommer att bli en softGIS-metodbaserad elektronisk dagbok. Det kommer att bli längre och kommer att ge både deltagarna och forskargruppen mer detaljerad information om deltagarnas koldioxidavtryck. Deltagande är helt frivilligt.