1.5 Degree Lifestyles

Sjekk ditt karbonavtrykk, lær hvordan du reduserer det, og bidra til forskning på klimaendringer.

Hva er et karbonavtrykk?

Hva er et karbonavtrykk?

Et karbonavtrykk er en beregning av den totale summen av drivhusgassutslipp forårsaket av en person. Dette spørreskjemaet er en del av prosjektet 1,5-graders kompatibel livvstil i Nordiske forhold: holdninger, livsstil og karbonavtrykk, finansiert av det islandske senteret for forskning (Rannis). Den innsamlede informasjonen vil kun bli benyttet i non-profit akademisk forskning og vil ikke bli solgt eller offentliggjort for andre formål.

Hvordan fungerer denne studien?

Fyll ut undersøkelsen

Fyll ut undersøkelsen

Fyll ut undersøkelsen og finn ut ditt personlige karbonavtrykk. Sammenlign resultatene dine med andres og del ditt karbonavtrykk i Facebook hvis du ønsker det.

Lær om ditt karbonavtrykk

Lær om ditt karbonavtrykk

Sjekk ut våre forslag for å redusere ditt personlige karbonavtrykk!

Bli involvert i neste studiefase

Bli involvert i neste studiefase

Hvis du ønsker det, kan du også delta på vår mer detaljerte undersøkelse i andre fasen av studien og på denne måten bidra til vitenskapelig forskning og lære enda mer om ditt karbonavtrykk!

Hva blir det neste? Neste fase av forskningen

Hva blir det neste? Neste fase av forskningen

I den andre fasen av forskningen vår vil vi introdusere en SoftGis-metodebasert elektronisk dagbok for å få et mer detaljert bilde av livsstil og forbruksvanene hos deltakende forbrukere. Den andre fasen med dagbokbasert spørreskjema er lengre og vil gi både deltakerne og forskningsteamet mer detaljert informasjon om ditt karbonavtrykk. Deltakelse til andre fase er helt frivillig.